ÇELTİKÇİ » PLEGADIS FALCINELLUS » GLOSSY IBISÇeltikçi, uzun boyunlu, uzun bacaklı, kıvrık gagalı, iri ve ince uzun yapılı bir su kuşudur. Yakından bakıldığında bakır rengi olduğu, kışın başının beyaz benekli olduğu fark edilir. Güneş ışığında kanatları parlak yeşil ve morumsu kırmızı renkli görülür. Gagası koyudur ve gaga dibinden göze doğru giden mavi beyaz çizgiler vardır; bacakları yeşilimsidir. Bataklıklarda birbirine yakın gruplar halinde beslenir ve başını ileri doğru uzatarak sıralar halinde ve V şeklinde uçar, hızlı kanat çırpar. Uzun gagasıyla yakaladığı besinleri yutabilmek için havaya atıp tekrar havada yakalar. Bu davranış ibibik gibi bazı başka türlerde de görünür. Ülkemizde Marmara, Ege , Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu da lokal olarak görülebilir. Göksu Deltası nda az miktarda kışladıkları tespit edilmiştir. Muhtemel üreme alanları Marmara ve Ege kıyılarındaki sulak alanlardır. 
*Kaynak: trakus.org