ALA DOĞAN » FALCO VESPERTINUS » RED-FOOTED FALCONUçuşta genel hatlarıyla kerkenez ve delice doğan arasındadır. Delice doğandan daha kısa kanatlı ve daha ince yapılıdır. Erkeği koyu gridir, uçuş telekleri üstten gümüş gibi parlar, paçaları ve kuyruk altı örtüleri kırmızıdır. Gagası göz derisi ve bacakları erkeğinde kırmızı, dişisinde turuncudur. Dişinin alt tarafı ve başı kirli turuncudur. Genellikle eklembacaklılarla beslenir, bazen küçük omurgalıları da yer. Avlanırken fırsatçıdır. Örümcekkuşu gibi bir dala tüneyip fırsatını bulunca avının üzerine çullanır. Yavruları bazen küçük omurgalılarla besler. Hava da uçan böcekleri avlaması yanında hava da asılı iken yerdeki avının yanına ya da tam üstüne inebilir. İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri de göç döneminde geniş alanlarda görülür, kışı Afrika`da geçirir. 
*Kaynak: trakus.org