SAZHOROZU » PORPHYRIO PORPHYRIO » PURPLE SWAMPHENSaz horozunun erkekleri dişilerden %10 kadar büyük olup , kalın gagalı, uzun bacaklı ve hantaldırlar. Uzun, kalın dizli bacakları vardır. Çıplak kısımları erişkinlerde tamamen kırmızı gençlerde ise daha donuktur. Kuyruk altı tamamen beyazdır. Düz bir tüy örtüsüne sahiptirler. Rengi menekşe mavisi- morumsu renktedir. Gençler sıçan kırı ve donuk renktedir. Eşeyler tamamen benzerdir. Saz horozu tatlı veya tuzlu, otların derinlerde olduğu veya yüzeye kadar büyüdüğü; canlı veya ölü Typha, Pragmites, Scirpus, Carex (1 m den yüksek olmamak kaydıyla) su üstüne çıkan ve jatasyonların bulunduğu düşük seviyedeki, dar veya kapanmış açık suların (lagün gibi) bulunduğu sulak alanları tercih eder. Omnivordurlar, fakat genelde sucul ve yarı sucul bitkilerin filizleri, yaprak, kök, çiçek ve tohumlarını yerler. Yemeğini ayakta arar. Kısa bitkilerde otlanır, daha uzunları da gagasıyla aşağıya doğru çeker ve ayaklarıyla koparır. 
*Kaynak: trakus.org