KÜÇÜK SUMRU » STERNULA ALBIFRONS » LITTLE TERNKüçük Sumru göçmen bir deniz kuşudur. İnce, aerodinamik, bir vücuda; dar, keskin uçlu kanatlara ve son derece çatallı bir kuyruğa sahiptir. Küçük Sumru çok farklı habitatlarda üreyebilir. Bunlar arasında: çıplak ya da seyrek bitki örtüsüne sahip kıyılar, adalar, kum tepecikli kumsallar, iri yada ince çakıl taşlı kıyılar, deniz kabukları parçalarıyla dolu kıyılar, kayalıklar, mercan parçalarıyla dolu kıyılar, haliçler, tuzlu bataklıklar, tuzla havuzları, kıyıya bağlantısı olmayan mercan resifleri, nehirler, göller veya su rezervleri, çayırlık arazilerdeki kurumuş çamur düzlükleri sayılabilir. Türün diyetinde temel olarak küçük balıklar ve 3-6 cm uzunluğa kadar olan kabuklular bulunur. Buna ek olarak böcekler, halkalı kurtlar ve yumuşakçalarla da beslenir. İskoçya’da; küçük Sumruların temelde küçük balıklar ve omurgasızlarla beslendiği bilinmektedir. Portekiz’deki bireyler ise gümüş ve kayabalıklarıyla beslenmeyi tercih eder. Avusturalya’nın Rigby adasındaki çiftler civcivlerini tamamen balıkla büyütür. 
*Kaynak: trakus.org