BÜYÜK AK BALIKÇIL » GREAT EGRET » ARDEA ALBAÇok iri bir balıkçıldır, 85-102 cm olan boyunun sadece 40-45 cm’lik kısmını vücudu oluşturur. Genelde erkekleri dişilerinden daha büyüktür. Cinsler birbirine benzer. Omuzları ve boynu köşeli, gagası uzun ve kama biçimindedir. Batı Palearktik bölgenin batısını kapsamayan, genellikle kıtasal iklimin hakim olduğu, sıcak orta ve aşağı paralellerde yaşar. Bazen kısa dönemler için soğuk hatta buzlu koşulları dayanabilir fakat kuzey ve kutup bölgelerinden uzak durur. Yağmur mevsiminde asıl besin kaynakları balık ve suda yaşayan böcekler, kurak mevsimlerde ise genellikle küçük memeliler ve karada yaşayan böceklerdir. Kertenkeleleri, yumuşakçaları ve yavru kuşları yedikleri de belirlenmiştir 
*Kaynak: trakus.org