BOZKIR ÖTLEĞENİ » SPECTATED WARBLER » SYLVIA CONSPICILLATABozkır ötleğeni, ilk etapta bakıldığında küçük, kompakt, kısa kuyruklu ve kısa kanatlı Akgerdanlı Ötleğen’i andırır. Akgerdanlı Ötleğen’den morfolojik farklılıkları, kanat üstünün kiremit kızıl renginde olması, kuyruk dış teleklerinin temiz beyaz olması, soluk pembe veya turuncumsu sarı ayak rengi, gaga dibinin daha soluk olması, gerdanın beyaz ve mat pembe göğüs ile oldukça belirgin kontrasr oluşturmasıdır. Habitat tercihi dağ yamaçlarında bulunan çalılık, fundalık, bodur bitkilerin bulunduğu alanlardır. Besin olarak genellikle küçük eklembacaklılar, böcek larvaları ve yumurtaları ile beslenirler. 
Genellikle yerleşik olan bu tür, bazı bölgelerde kışlama amacıyla kısa mesafeli güneye göç ettiği gözlenmektedir. Ülkemizde Hatay, Diyarbakır ve Malatya’dan üreme kayıtları gelmektedir. Gözlenmesi oldukça zor bir türdür. Genellikle çalılar arasında saklanır. Ötüşünü duymak tanım için kolaylık sağlar. Çalı içinde seslenme sesi ‘dr-dr-dr-drrrr…’ şeklindedir. Kısa süreli olarak bazı çalıların en üstüne konup daha sonra çalının içine doğru bir uçuş yapar. 
*Kaynak: trakus.org