KARABOĞAZLI ÖTLEĞEN » RÜPPEL’S WARBLER » SYLIVAErkekleri, kapkara kafası ve boğazını düzgünce ayıran bet beyaz ve düzgün bıyığıyla rahatça tanınır. Kuyruğu uzun ve siyahtır. Sırtı gri, altı kirli beyaz, böğrü grimsidir. Gözü turuncu veya kestane kızılı; göz halkası turuncu-kahve veya kırmızıdır. Dişi ve gençler de bu karakterleri daha soluk ve sınırlı olarak taşırlar. EN azından alınları siyahtır. Bu karakterleri henüz göstermeyen gençler bile maskeli ötleğenden, kanat tüylerinin çoğunda, özellikle tersiyerlerde bulunan gümüşümsü parlak uçlarla ayrılabilir. 
Yaz göçmeni tipik bir maki ötleğenidir. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki maki alanlarında yaygındır. Genelde sık bitki örtüsünün içinde saklanır, nadiren görünür. Çalılık eğimli ve taşlı arazilerde ürer. Giritte 1500m. Yüksekliğe kadar bulunmasına rağmen genelde az rakımlı ve ılıman zonda daha sıktır. Yurdumuzda Ege ve Akdenizde, en yoğun olarak da İzmir ile Antalya arasında ürer. Kışın Suriye, İsrail ve Arabistan yoluyla Orta ve Doğu Afrikaya göçer. Böceklerle beslenir. Beslenirken sıklıkla yoğun çalılıkların veya dalların içine atlar. Sesi, karabaşlı ötleğene benzer bir ‘zekk’, ‘zrrr’ şeklindeki tril şeklindedir. 
*Kaynak: trakus.org