KAYA KARTALI » GOLDEN EAGLE » AQUILA CHRYSAETOSKahve renkli, son derece iti bir kartaldır. Uçuşta uzun ve gövdeye doğru daralan kanatlarıyla tanınır. Kuyruğu da diğer tüm kartal türlerinden daha uzundur. Süzülürken ileri doğru kıvrılan altı adet el teleği tipiktir. Erişkin kaya kartallarının tepe ve ense tüyleri kızıla çalan açık kahverengindedir. Kanatları kavisli ve gövdeye doğru daralıyor. Kuyruğuyla gövdesi oranlandığında şah kartalınkinden daha uzundur. Kaya kartalı uçuştayken alttan el ve kol teleklerinin iç kısımları kol altı örtülerinden daha açık renkli görünür. Bacakları diğer aquila türleri gibi bileğine kadar tüylerle kaplıdır. Kaya kartalının gagası da son derece iri ve güçlüdür. 
Habitat olarak yüksek dağları sever. Her türlü yüksek, kayalık, ormanlık dağda görülebilir. Ulaşılması güç kayalıklardaki oyuk ve çıkıntılarda yuvalanır. Türkiye’de oldukça geniş bir yayılım gösterir. Trakya, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki geniş bozkır ve ovalar dışında tüm bölgelerimizdeki dağlık alanlarda kaya kartalını görmek mümkündür. Besininin büyük kısmını memeli türler oluşturur. Genellikle yerli bir kuştur. Kışın bile üreme bölgesini terk etmez. Türk Avrupa popülasyonunun 5000-7000 çift civarında olduğu tahmin edilmektedir. En iri, en güçlü ve heybetli yırtıcı kuşların başında gelir. Yerel adları; Altın kartal ve Kazım Çapacı’dır. 
*Kaynak: trakus.org